(1)
KosałaM.; UrbaniecM.; ŻurA. Foreword. IER 2016, 2, 7-9.