(1)
Kaszuba, M. Ryzyko działalności Biznesowej Polskich I Niemieckich przedsiębiorców W kontekście Uregulowań Niemieckiego Prawa upadłościowego. IER 2018, 4, 97-107.