(1)
Ambroziak, Łukasz. Determinanty Handlu Zagranicznego Polski Mierzonego wartością Dodaną. IER 2018, 4, 9-22.