(1)
Pawlas, I. Relacje Handlowe Polski Ze Stanami Zjednoczonymi W Latach 2006-2015. IER 2017, 3 (3), 249-266.