(1)
Maciejewski, M. Determinanty Salda obrotów bieżących państw Unii Europejskiej. IER 2017, 3 (3), 399-418.