(1)
Wach, K.; Klima, S.; Bombińska, E.; Bigos, K. Wstęp. IER 2017, 3 (3), 9-26.