(1)
Bigos, K. Wpływ szybkości Internacjonalizacji I kapitału Zagranicznego Na intensywność Eksportu: Przypadek startupów międzynarodowych. IER 2019, 5, 9-21.