(1)
Stępień, B. Zrównoważony rozwój Jako Nowa Kategoria wartości W Modzie Luksusowej? Wyniki jakościowych Badań międzynarodowych sprzedawców. IER 2019, 5, 39-56.