(1)
Głodowska, A. Kwantyfikacja przedsiębiorczości Kraju Z Wykorzystaniem narzędzi Taksonomii Relatywnej: Przykład państw Unii Europejskiej. IER 2019, 5, 23-38.