Ambroziak, Łukasz. (2018). Determinanty handlu zagranicznego Polski mierzonego wartością dodaną. International Entrepreneurship Review, 4(1), 9–22. https://doi.org/10.15678/PM.2018.0401.01