Bigos, K. (2019). Wpływ szybkości internacjonalizacji i kapitału zagranicznego na intensywność eksportu: przypadek startupów międzynarodowych. International Entrepreneurship Review, 5(1), 9–21. https://doi.org/10.15678/IER.2019.0501.01