Głodowska, A. (2019). Kwantyfikacja przedsiębiorczości kraju z wykorzystaniem narzędzi taksonomii relatywnej: przykład państw Unii Europejskiej. International Entrepreneurship Review, 5(1), 23–38. https://doi.org/10.15678/IER.2019.0501.02