Ambroziak, Łukasz. 2018. “Determinanty Handlu Zagranicznego Polski Mierzonego wartością Dodaną”. International Entrepreneurship Review 4 (1):9-22. https://doi.org/10.15678/PM.2018.0401.01.