Bigos, Krystian. 2019. “Wpływ szybkości Internacjonalizacji I kapitału Zagranicznego Na intensywność Eksportu: Przypadek startupów międzynarodowych”. International Entrepreneurship Review 5 (1):9-21. https://doi.org/10.15678/IER.2019.0501.01.