Ambroziak, Łukasz (2018) “Determinanty handlu zagranicznego Polski mierzonego wartością dodaną”, International Entrepreneurship Review, 4(1), pp. 9–22. doi: 10.15678/PM.2018.0401.01.