Żur, A. (2019) “Godzenie celów społecznych z ekonomicznymi w przedsiębiorstwach społecznych: identyfikacja zbieżności i rozbieżności w ujęciu międzynarodowym”, International Entrepreneurship Review, 5(1), pp. 77–91. doi:10.15678/IER.2019.0501.05.