Bigos, K. (2019) “Wpływ szybkości internacjonalizacji i kapitału zagranicznego na intensywność eksportu: przypadek startupów międzynarodowych”, International Entrepreneurship Review, 5(1), pp. 9–21. doi: 10.15678/IER.2019.0501.01.