Głodowska, A. (2019) “Kwantyfikacja przedsiębiorczości kraju z wykorzystaniem narzędzi taksonomii relatywnej: przykład państw Unii Europejskiej”, International Entrepreneurship Review, 5(1), pp. 23–38. doi: 10.15678/IER.2019.0501.02.