[1]
Łukasz Ambroziak, “Determinanty handlu zagranicznego Polski mierzonego wartością dodaną”, IER, vol. 4, no. 1, pp. 9–22, May 2018.