[1]
K. Bigos, “Wpływ szybkości internacjonalizacji i kapitału zagranicznego na intensywność eksportu: przypadek startupów międzynarodowych”, IER, vol. 5, no. 1, pp. 9–21, Dec. 2019.