1.
Bigos K. Wpływ szybkości internacjonalizacji i kapitału zagranicznego na intensywność eksportu: przypadek startupów międzynarodowych. IER [Internet]. 2019 Dec. 4 [cited 2023 Dec. 8];5(1):9-21. Available from: https://ier.uek.krakow.pl/pm/article/view/1888