[1]
Wach, K. 2017. Ewolucja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa: w kierunku nielinearności procesu umiędzynarodowienia. International Entrepreneurship Review. 3, 3 (Nov. 2017), 159–170.