(1)
Wach, K. Ewolucja Uppsalskiego Modelu Internacjonalizacji przedsiębiorstwa: W Kierunku nielinearności Procesu umiędzynarodowienia. IER 2017, 3, 159-170.