Wach, K. (2017). Ewolucja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa: w kierunku nielinearności procesu umiędzynarodowienia. International Entrepreneurship Review, 3(3), 159–170. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/pm/article/view/1795