Wach, Krzysztof. 2017. “Ewolucja Uppsalskiego Modelu Internacjonalizacji przedsiębiorstwa: W Kierunku nielinearności Procesu umiędzynarodowienia”. International Entrepreneurship Review 3 (3):159-70. https://ier.uek.krakow.pl/pm/article/view/1795.