Wach, K. (2017) “Ewolucja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa: w kierunku nielinearności procesu umiędzynarodowienia”, International Entrepreneurship Review, 3(3), pp. 159–170. Available at: https://ier.uek.krakow.pl/pm/article/view/1795 (Accessed: 17 April 2024).