[1]
K. Wach, “Ewolucja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa: w kierunku nielinearności procesu umiędzynarodowienia”, IER, vol. 3, no. 3, pp. 159–170, Nov. 2017.