Wach, Krzysztof. “Ewolucja Uppsalskiego Modelu Internacjonalizacji przedsiębiorstwa: W Kierunku nielinearności Procesu umiędzynarodowienia”. International Entrepreneurship Review, vol. 3, no. 3, Nov. 2017, pp. 159-70, https://ier.uek.krakow.pl/pm/article/view/1795.