Wach, Krzysztof. “Ewolucja Uppsalskiego Modelu Internacjonalizacji przedsiębiorstwa: W Kierunku nielinearności Procesu umiędzynarodowienia”. International Entrepreneurship Review 3, no. 3 (November 23, 2017): 159–170. Accessed April 17, 2024. https://ier.uek.krakow.pl/pm/article/view/1795.