1.
Wach K. Ewolucja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa: w kierunku nielinearności procesu umiędzynarodowienia. IER [Internet]. 2017 Nov. 23 [cited 2024 Apr. 12];3(3):159-70. Available from: https://ier.uek.krakow.pl/pm/article/view/1795