1.
Pawlas I. Relacje handlowe Polski ze Stanami Zjednoczonymi w latach 2006-2015. IER. 2017;3(3):249-266. Accessed July 20, 2024. https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1801