1.
Maciejewski M. Determinanty salda obrotów bieżących państw Unii Europejskiej. IER. 2017;3(3):399-418. Accessed July 20, 2024. https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1812