Maciejewski, M. (2017) “Determinanty salda obrotów bieżących państw Unii Europejskiej”, International Entrepreneurship Review, 3(3), pp. 399–418. Available at: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1812 (Accessed: 20 July 2024).