1.
Maciejewski M. Determinanty salda obrotów bieżących państw Unii Europejskiej. IER [Internet]. 2017 Nov. 23 [cited 2024 Jul. 20];3(3):399-418. Available from: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1812