Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Rewolucja łupkowa a bezpieczeństwo energetyczne USA w latach 2007-2015

DOI:

https://doi.org/10.15678/PM.2018.0401.02

Abstract

Celem opracowania jest ocena wydobycia gazu łupkowego i jego oddziaływania na bezpieczeństwo energetyczne USA w latach 2007-2015. Analiza obejmuje lata 2007-2015, natomiast zjawisko tam, gdzie to możliwe, pokazane jest w szerszym horyzoncie czasowym: 1970-2040, przy czym do 2016 roku ma ona charakter historyczny, zaś od 2017 – prognostyczny. Źródłem danych były amerykańska Energy Information Administration oraz bazy danych uznanych organizacji międzynarodowych (Bank Światowy) czy branżowych (BP). Z przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa energetycznego USA wynika, że bezpieczeństwo energetyczne USA w okresie 2007-2015 znacząco poprawiło się. Podobny trend widać na przestrzeni lat 1970-2040 z wyjątkiem okresów kryzysów naftowych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz gwałtownego wzrostu cen ropy w pierwszej dekadzie nowego stulecia. Rok 2016 jest również jednym z punktów szeregu czasowego dla USA, w którym zanotowano jeden z najniższych poziomów wskaźnika, co oznacza jedną z najwyższych ocen bezpieczeństwa energetycznego tego kraju. Niewątpliwie jednym z czynników, które istotnie wpłynęły na ten fakt jest wydobycie gazu z łupków w USA. Produkcja tego węglowodoru niekonwencjonalnego poza samym zwiększeniem podaży na rynku krajowym ma również istotny wymiar w skali światowej. W opracowaniu podejmuje się problematykę relatywnie nową zarówno z punktu widzenia horyzontu czasowego badań, jak i jej znaczenia w badaniach ekonomicznych.

Keywords

bezpieczeństwo energetyczne, gaz łupkowy, węglowodory niekonwencjonalne, wydobycie krajowe, rewolucja łupkowa

PDF (Polish)

Author Biography

Honorata Nyga-Łukaszewska

HONORATA Nyga-Łukaszewska

 

Adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania koncentrują się wokół ekonomii międzynarodowej, handlu energią oraz rynków surowcowych Specjalizuje się w badaniach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Jest również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – prowadzi m.in. zajęcia z ekonomii międzynarodowej, konfliktów na styku energia-środowisko naturalne.


References

 1. Bank Światowy (2017). World Bank Database. Fuel export as % of merchandise export. Pozyskano z https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FUEL.ZS.UN?view=chart w dniu 20.11.2017
 2. BP (2017). BP Statistical Review of World Energy. Pozyskano z https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas/natural-gas-prices.html w dniu 28.11.2017
 3. Constantini, V., Gracceva F. (2004). Social Costs and Energy Disruption (INDES Working Paper: No. 6). Brussels: Centre for European Policy Studies. Pozyskano z https://www.files.ethz.ch/isn/20167/006.pdf w dniu 20.05.2015
 4. Coq, Ch., Paltseva E. (2009). Measuring the Security of External Energy Supply in the European Union (SITE Working Paper: No. 2. Stockholm: Stockholm Institute for Transition Economies
 5. Davis, M., Piontkivsky, R., Pindyyuk, O., Ostojic, D. (2005). Ukraine - The impact of higher natural gas and oil prices. Washington, DC: World Bank. Pozyskano z http://documents.worldbank.org/curated/en/796741468309269171/Ukraine-The-impact-of-higher-natural-gas-and-oil-prices w dniu 27.06.2014
 6. EIA (2015). World Shale Resource Assessments. Pozyskano z ttps://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ w dniu 21.11.2017
 7. EIA (2016). Today in Energy. Pozyskano z https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=27512 w dniu 20.06.2016
 8. EIA (2017). How much shale gas is produced in the United States? Pozyskano z EIA, http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=907&t=8 w dniu 20.11.2017
 9. EIA (2017a). Natural gas. US shale production. Pozyskano z https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/res_epg0_r5302_nus_bcfa.htm w dniu 12.08.2017
 10. EIA (2017b). Natural gas. Shale gas production. Pozyskano z https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_shalegas_s1_a.htm w dniu 20.11.2017
 11. EIA (2017c). US natural gas export. Pozyskano z https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9130us2a.htm w dniu 20.11.2017
 12. EIA (2017d). US natural gas import and export by state. Pozyskano z https://www.eia.gov/dnav/ng/NG_MOVE_STATE_DCU_NUS_A.htm w dniu 20.11.2017
 13. Jędrzejczak, A., & Rychlicki, S. (2016). Rodzaje niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i ich cha-rakterystyka. Pozyskano z http://nafta.wnp.pl/rodzaje-niekonwencjonalnych-zloz-ropy-naftowej-i-ich-charakterystyka,241885_2_0_0.html w dniu 20.04.2016
 14. Melodie, M. (2017). Shale gas production costs: historical developments and outlook. (Rapid Re-sponse Energy Brief January 2017). Bruksela: Insight-e. Pozyskano z http://www.insightenergy.org/system/publication_files/files/000/000/067/original/RREB_Shale_Gas_final_20170315_published.pdf?1494419889 w dniu 20.11.2017
 15. Erdal, L. (2015). Determinants of Energy Supply Security: An Econometric Analysis for Turkey, EGE Academic Review, 15, 153-163
 16. Frei, C. (2004). The Kyoto Protocol: a victim of supply security?, Energy Policy, No. 32, 1253–1256
 17. Global Energy Institute (2017). Index Of U.S. Energy Security Risk. Pozyskano z https://www.globalenergyinstitute.org/sites/default/files/USIndexFinal2PDF.pdf w dniu 20.11. 2017
 18. Gomes, I. (2015). Natural gas in Canada: what are the options of going forward? (OIES Paper: No. 98). Oxford: Oxford Institute for Energy Studies. Pozyskano z https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/05/NG-98.pdf w dniu 20.06.2016
 19. Gomes, I., & Brandt, R. (2016). Unconventional Gas in Argentina: Will it become a Game Changer? (OIES Paper: No. 113). Oxford: Oxford Institute for Energy Studies. Pozyskano z https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/10/Unconventional-Gas-in-Argentina-Will-it-become-a-Game-Changer-NG-113.pdf w dniu 29.11.2017
 20. Huntington, H. G. (2004). Shares, gaps and the economy's response to oil disruptions, Energy Eco-nomics, 26(3), 415-424
 21. IEA (2017). China production. Pozyskano z https://www.iea.org/ugforum/ugd/china/ w dniu 27.11.2017
 22. Loeschel, A., Moslener, U., Ruebbelke, D. T. G. (2010). Indicators of energy security in industrialised countries, Energy Policy, 38, 1665-1671
 23. Mansson, A., Johansson, B., Nilsson, L. J. (2014). Assessing energy security: An overview of com-monly used methodologies, Energy,73, 1-14
 24. Markandya, A., Gracceva, F., Constantini, V., Vicini, G. (2007). Security of energy supply. Scenarios from the European Perspective, Energy Policy, 35, 210-226
 25. Neumann, A. (2004). Security of Supply in Liberalised European Gas Markets, Diplomarbeit, Viadrina Universitaet, Frankfurt
 26. PIG (2016). Państwowy Instytut Geologiczny, Pozyskano z http://www.pgi.gov.pl/instytut-geologiczny-surowce-mineralne/4059-gaz-upkowy-1-co-kryje-si-pod-terminem-niekonwencjonalne-zoa-gazu w dniu 20.04.2016
 27. Sauter, R., Awerbuch, S. (2003). Oil price volatility and economic activity: A survey and literature review, Paris: IEA
 28. Sovacool, B., Mukherjee, I. (2011). Conceptualizing and measuring energy security: A synthesized approach, Energy Policy, 36, 5343-5355
 29. Stirling, A. (1999). On the Economics and Analysis of Diversity (SPRU Electronic Working Paper Series: No. 28). Sussex: University of Sussex. Pozyskano z https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sewp28&site=25 w dniu 20.06.2015
 30. Stirling, A. (2010). Multicriteria diversity analysis. A novel heuristic approach for appraising energy portfolios, Energy Policy, 38, 1622-1634
 31. Turton, H., Barreto, L. (2006). Long-term security of energy supply and climate change, Energy Policy, 34, 2232-2250

Downloads

Download data is not yet available.