Rewolucja łupkowa a bezpieczeństwo energetyczne USA w latach 2007-2015


Abstract

Celem opracowania jest ocena wydobycia gazu łupkowego i jego oddziaływania na bezpieczeństwo energetyczne USA w latach 2007-2015. Analiza obejmuje lata 2007-2015, natomiast zjawisko tam, gdzie to możliwe, pokazane jest w szerszym horyzoncie czasowym: 1970-2040, przy czym do 2016 roku ma ona charakter historyczny, zaś od 2017 – prognostyczny. Źródłem danych były amerykańska Energy Information Administration oraz bazy danych uznanych organizacji międzynarodowych (Bank Światowy) czy branżowych (BP). Z przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa energetycznego USA wynika, że bezpieczeństwo energetyczne USA w okresie 2007-2015 znacząco poprawiło się. Podobny trend widać na przestrzeni lat 1970-2040 z wyjątkiem okresów kryzysów naftowych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz gwałtownego wzrostu cen ropy w pierwszej dekadzie nowego stulecia. Rok 2016 jest również jednym z punktów szeregu czasowego dla USA, w którym zanotowano jeden z najniższych poziomów wskaźnika, co oznacza jedną z najwyższych ocen bezpieczeństwa energetycznego tego kraju. Niewątpliwie jednym z czynników, które istotnie wpłynęły na ten fakt jest wydobycie gazu z łupków w USA. Produkcja tego węglowodoru niekonwencjonalnego poza samym zwiększeniem podaży na rynku krajowym ma również istotny wymiar w skali światowej. W opracowaniu podejmuje się problematykę relatywnie nową zarówno z punktu widzenia horyzontu czasowego badań, jak i jej znaczenia w badaniach ekonomicznych.

Bank Światowy (2017). World Bank Database. Fuel export as % of merchandise export. Pozyskano z https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FUEL.ZS.UN?view=chart w dniu 20.11.2017

BP (2017). BP Statistical Review of World Energy. Pozyskano z https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/natural-gas/natural-gas-prices.html w dniu 28.11.2017

Constantini, V., Gracceva F. (2004). Social Costs and Energy Disruption (INDES Working Paper: No. 6). Brussels: Centre for European Policy Studies. Pozyskano z https://www.files.ethz.ch/isn/20167/006.pdf w dniu 20.05.2015

Coq, Ch., Paltseva E. (2009). Measuring the Security of External Energy Supply in the European Union (SITE Working Paper: No. 2. Stockholm: Stockholm Institute for Transition Economies

Davis, M., Piontkivsky, R., Pindyyuk, O., Ostojic, D. (2005). Ukraine - The impact of higher natural gas and oil prices. Washington, DC: World Bank. Pozyskano z http://documents.worldbank.org/curated/en/796741468309269171/Ukraine-The-impact-of-higher-natural-gas-and-oil-prices w dniu 27.06.2014

EIA (2015). World Shale Resource Assessments. Pozyskano z ttps://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ w dniu 21.11.2017

EIA (2016). Today in Energy. Pozyskano z https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=27512 w dniu 20.06.2016

EIA (2017). How much shale gas is produced in the United States? Pozyskano z EIA, http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=907&t=8 w dniu 20.11.2017

EIA (2017a). Natural gas. US shale production. Pozyskano z https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/res_epg0_r5302_nus_bcfa.htm w dniu 12.08.2017

EIA (2017b). Natural gas. Shale gas production. Pozyskano z https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_shalegas_s1_a.htm w dniu 20.11.2017

EIA (2017c). US natural gas export. Pozyskano z https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9130us2a.htm w dniu 20.11.2017

EIA (2017d). US natural gas import and export by state. Pozyskano z https://www.eia.gov/dnav/ng/NG_MOVE_STATE_DCU_NUS_A.htm w dniu 20.11.2017

Jędrzejczak, A., & Rychlicki, S. (2016). Rodzaje niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i ich cha-rakterystyka. Pozyskano z http://nafta.wnp.pl/rodzaje-niekonwencjonalnych-zloz-ropy-naftowej-i-ich-charakterystyka,241885_2_0_0.html w dniu 20.04.2016

Melodie, M. (2017). Shale gas production costs: historical developments and outlook. (Rapid Re-sponse Energy Brief January 2017). Bruksela: Insight-e. Pozyskano z http://www.insightenergy.org/system/publication_files/files/000/000/067/original/RREB_Shale_Gas_final_20170315_published.pdf?1494419889 w dniu 20.11.2017

Erdal, L. (2015). Determinants of Energy Supply Security: An Econometric Analysis for Turkey, EGE Academic Review, 15, 153-163

Frei, C. (2004). The Kyoto Protocol: a victim of supply security?, Energy Policy, No. 32, 1253–1256

Global Energy Institute (2017). Index Of U.S. Energy Security Risk. Pozyskano z https://www.globalenergyinstitute.org/sites/default/files/USIndexFinal2PDF.pdf w dniu 20.11. 2017

Gomes, I. (2015). Natural gas in Canada: what are the options of going forward? (OIES Paper: No. 98). Oxford: Oxford Institute for Energy Studies. Pozyskano z https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/05/NG-98.pdf w dniu 20.06.2016

Gomes, I., & Brandt, R. (2016). Unconventional Gas in Argentina: Will it become a Game Changer? (OIES Paper: No. 113). Oxford: Oxford Institute for Energy Studies. Pozyskano z https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/10/Unconventional-Gas-in-Argentina-Will-it-become-a-Game-Changer-NG-113.pdf w dniu 29.11.2017

Huntington, H. G. (2004). Shares, gaps and the economy's response to oil disruptions, Energy Eco-nomics, 26(3), 415-424

IEA (2017). China production. Pozyskano z https://www.iea.org/ugforum/ugd/china/ w dniu 27.11.2017

Loeschel, A., Moslener, U., Ruebbelke, D. T. G. (2010). Indicators of energy security in industrialised countries, Energy Policy, 38, 1665-1671

Mansson, A., Johansson, B., Nilsson, L. J. (2014). Assessing energy security: An overview of com-monly used methodologies, Energy,73, 1-14

Markandya, A., Gracceva, F., Constantini, V., Vicini, G. (2007). Security of energy supply. Scenarios from the European Perspective, Energy Policy, 35, 210-226

Neumann, A. (2004). Security of Supply in Liberalised European Gas Markets, Diplomarbeit, Viadrina Universitaet, Frankfurt

PIG (2016). Państwowy Instytut Geologiczny, Pozyskano z http://www.pgi.gov.pl/instytut-geologiczny-surowce-mineralne/4059-gaz-upkowy-1-co-kryje-si-pod-terminem-niekonwencjonalne-zoa-gazu w dniu 20.04.2016

Sauter, R., Awerbuch, S. (2003). Oil price volatility and economic activity: A survey and literature review, Paris: IEA

Sovacool, B., Mukherjee, I. (2011). Conceptualizing and measuring energy security: A synthesized approach, Energy Policy, 36, 5343-5355

Stirling, A. (1999). On the Economics and Analysis of Diversity (SPRU Electronic Working Paper Series: No. 28). Sussex: University of Sussex. Pozyskano z https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sewp28&site=25 w dniu 20.06.2015

Stirling, A. (2010). Multicriteria diversity analysis. A novel heuristic approach for appraising energy portfolios, Energy Policy, 38, 1622-1634

Turton, H., Barreto, L. (2006). Long-term security of energy supply and climate change, Energy Policy, 34, 2232-2250


Published : 2018-05-15


Nyga-ŁukaszewskaH. (2018). Rewolucja łupkowa a bezpieczeństwo energetyczne USA w latach 2007-2015. International Entrepreneurship Review, 4(1), 23-37. https://doi.org/10.15678/PM.2018.0401.02

Honorata Nyga-Łukaszewska  hlukas@sgh.waw.pl
SGH 

HONORATA Nyga-Łukaszewska

 

Adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania koncentrują się wokół ekonomii międzynarodowej, handlu energią oraz rynków surowcowych Specjalizuje się w badaniach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Jest również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – prowadzi m.in. zajęcia z ekonomii międzynarodowej, konfliktów na styku energia-środowisko naturalne.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search