Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

← Return to Article Details Download Download PDF

Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej: kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym