Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

← Return to Article Details Download Download PDF

Główne waluty w funkcjach pieniądza światowego i jego główni emitenci w XXI wieku