Główne waluty w funkcjach pieniądza światowego i jego główni emitenci w XXI wiekuAbstract

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania, w jakim zakresie są realizowane funkcje pieniądza światowego przez waluty narodowe oraz jaki jest zakres spełnianych kryteriów przez gospodarki je emitujące w latach 2000-2016. Z badań wynika, że w wymienionym okresie dominującą pozycję we wszystkich funkcjach pieniądza światowego zachował tylko dolar, rola euro była coraz mniejsza, funta i jena również niewielka, natomiast frank szwajcarski utracił dotychczasową piątą pozycję i został zastąpiony przez juana. Przekształcenia powyższe były głównie odzwierciedleniem rosnącej roli Stanów Zjednoczonych i Chin w gospodarce światowej oraz handlu międzynarodowym. Ograniczająco na emisję pozostałych walut narodowych wpływały małe rozmiary i nieprawidłowa struktura rynku finansowego, niedostateczna skuteczność polityki makroekonomicznej po wybuchu kryzysu finansowego oraz brak niezbędnych uregulowań w systemie politycznym.


Białecki, K., Januszkiewicz, W., Oręziak, L. (2007). Leksykon handlu zagranicznego. Warszawa: PWE.

BIS (2016) Triennial Central Bank Survey; http//www.bis.org.statistics (02.05.2017)

Cohen, B.J. (1971). The Future of Sterling as an International Currency. London: Macmillan.

de Grawe, P. (2003). Unia walutowa. Warszawa: PWE.

ECB (2016). The International Role of the Euro, June.

Gostomski, E. (2017). Frank szwajcarski – waluta świata: pożegnanie franka, https://alebank.pl>NBP2011/12 (2.05.2017).

Huang, Y., Wang, D., Fan, G. (2014). Paths to a Reserve Currency: Internationalization of the Renminbi and Its Implications. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

IMF (2009). Word Economic Outlook Database. Washington: European Economic Forecast.

IMF (2014). Annual Report on Exchange Arrangements Restriction. Washington.

IMF(2015). Global Financial Stability Report, Statistical Appendix, April.

IMF (2016). Annual Report.

IMF (2016), Word Economic Outlook Database. Washington: European Economic Forecast, Spring.

Interwencje walutowe, http://www.money.pl (12.05.2007).

Kenen, P.B. (1983). The Role of the Dollar as an International Currency. Group of Thirty. Occasional Paper, 13, New York.

Kowalewski, P. (2017). Słabość euro wykorzystuje dolar i renminbi, hpps://www.obserwatorfinansowy,pl (8.05.2017).

Kusy, R. (2009). Toksyczne instrument finansowe jako przyczyna kryzysu finansowego. W: W.

Małecki (red.), Globalny kryzys finansowy a Polska gospodarka. Warszawa: Wizja Press@IT.

Nakonieczna-Kisiel, H. (2017). Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego, cz. 1, Studia i Prace WNEiZ US 2017, 49/1.

Nakonieczna-Kisiel, H. (2017). Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego, cz. 2, Studia i Prace WNEiZ US 2017, 49/1.

NBP (2011). Międzynarodowa pozycja euro, III, Departament Integracji ze Strefą Euro. https://www.nbp. Pobrano 26.03.2017.

Oręziak, L. (2001). Główne waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, „Bankowe ABC”, 76.

Oręziak, L. (2003). Euro, nowy pieniądz. Warszawa: 2003.

Oręziak, L. (2005). Dolar i euro jako waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, 3.

Oręziak, L. (2008). Euro – pieniądz międzynarodowy. Bank i Kredyt, 1.

Pszczółka I. (2010). Euro a integracja europejskich rynków finansowych. Warszawa: CeDeWu.

Pszczółka I. (2011). Współczesne waluty międzynarodowe. Warszawa: CeDeWu.

Sulmicki, J. (2014). Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Narodowa, 4.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication), za A. Skopiec (2015). Rola specjalnych praw ciągnięcia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym. Gospodarka Narodowa, 5.

UNCTAD. Pobrano z http://unctad.org. 25.06.2017.

WTO (2016). Trade Statistics and Outlook, Press 768, 7 April, Press Releases.


Published : 2017-11-23


Nakonieczna-KisielH. (2017). Główne waluty w funkcjach pieniądza światowego i jego główni emitenci w XXI wieku. International Entrepreneurship Review, 3(3), 365-374. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1809

Halina Nakonieczna-Kisiel  hakisiel@wp.pl
Uniwersytet Szczeciński  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search