Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Główne waluty w funkcjach pieniądza światowego i jego główni emitenci w XXI wieku

Abstract

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania, w jakim zakresie są realizowane funkcje pieniądza światowego przez waluty narodowe oraz jaki jest zakres spełnianych kryteriów przez gospodarki je emitujące w latach 2000-2016. Z badań wynika, że w wymienionym okresie dominującą pozycję we wszystkich funkcjach pieniądza światowego zachował tylko dolar, rola euro była coraz mniejsza, funta i jena również niewielka, natomiast frank szwajcarski utracił dotychczasową piątą pozycję i został zastąpiony przez juana. Przekształcenia powyższe były głównie odzwierciedleniem rosnącej roli Stanów Zjednoczonych i Chin w gospodarce światowej oraz handlu międzynarodowym. Ograniczająco na emisję pozostałych walut narodowych wpływały małe rozmiary i nieprawidłowa struktura rynku finansowego, niedostateczna skuteczność polityki makroekonomicznej po wybuchu kryzysu finansowego oraz brak niezbędnych uregulowań w systemie politycznym.

Keywords

pieniądz światowy, waluta międzynarodowa, funkcje pieniądza światowego, uwarunkowania kreacji

PDF (Polish)

References

 1. Białecki, K., Januszkiewicz, W., Oręziak, L. (2007). Leksykon handlu zagranicznego. Warszawa: PWE.
 2. BIS (2016) Triennial Central Bank Survey; http//www.bis.org.statistics (02.05.2017)
 3. Cohen, B.J. (1971). The Future of Sterling as an International Currency. London: Macmillan.
 4. de Grawe, P. (2003). Unia walutowa. Warszawa: PWE.
 5. ECB (2016). The International Role of the Euro, June.
 6. Gostomski, E. (2017). Frank szwajcarski – waluta świata: pożegnanie franka, https://alebank.pl>NBP2011/12 (2.05.2017).
 7. Huang, Y., Wang, D., Fan, G. (2014). Paths to a Reserve Currency: Internationalization of the Renminbi and Its Implications. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
 8. IMF (2009). Word Economic Outlook Database. Washington: European Economic Forecast.
 9. IMF (2014). Annual Report on Exchange Arrangements Restriction. Washington.
 10. IMF(2015). Global Financial Stability Report, Statistical Appendix, April.
 11. IMF (2016). Annual Report.
 12. IMF (2016), Word Economic Outlook Database. Washington: European Economic Forecast, Spring.
 13. Interwencje walutowe, http://www.money.pl (12.05.2007).
 14. Kenen, P.B. (1983). The Role of the Dollar as an International Currency. Group of Thirty. Occasional Paper, 13, New York.
 15. Kowalewski, P. (2017). Słabość euro wykorzystuje dolar i renminbi, hpps://www.obserwatorfinansowy,pl (8.05.2017).
 16. Kusy, R. (2009). Toksyczne instrument finansowe jako przyczyna kryzysu finansowego. W: W.
 17. Małecki (red.), Globalny kryzys finansowy a Polska gospodarka. Warszawa: Wizja Press@IT.
 18. Nakonieczna-Kisiel, H. (2017). Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego, cz. 1, Studia i Prace WNEiZ US 2017, 49/1.
 19. Nakonieczna-Kisiel, H. (2017). Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego, cz. 2, Studia i Prace WNEiZ US 2017, 49/1.
 20. NBP (2011). Międzynarodowa pozycja euro, III, Departament Integracji ze Strefą Euro. https://www.nbp. Pobrano 26.03.2017.
 21. Oręziak, L. (2001). Główne waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, „Bankowe ABC”, 76.
 22. Oręziak, L. (2003). Euro, nowy pieniądz. Warszawa: 2003.
 23. Oręziak, L. (2005). Dolar i euro jako waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, 3.
 24. Oręziak, L. (2008). Euro – pieniądz międzynarodowy. Bank i Kredyt, 1.
 25. Pszczółka I. (2010). Euro a integracja europejskich rynków finansowych. Warszawa: CeDeWu.
 26. Pszczółka I. (2011). Współczesne waluty międzynarodowe. Warszawa: CeDeWu.
 27. Sulmicki, J. (2014). Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Narodowa, 4.
 28. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication), za A. Skopiec (2015). Rola specjalnych praw ciągnięcia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym. Gospodarka Narodowa, 5.
 29. UNCTAD. Pobrano z http://unctad.org. 25.06.2017.
 30. WTO (2016). Trade Statistics and Outlook, Press 768, 7 April, Press Releases.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 21

You may also start an advanced similarity search for this article.