Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

← Return to Article Details Download Download PDF

Giełdowe emisje obligacji korporacyjnych jako źródło zasilania finansowego przedsiębiorstw w Polsce i w wybranych krajach UE