Metody heurystyczne w procesach przedsiębiorczychAbstract

Metody heurystyczne są ważnym narzędziem w różnych dziedzinach działalności ludzi. Z uwagi na ich wysoką skuteczność i efektywność w dochodzeniu do wyniku stanowią zbiór zaleceń metodycznych poszukiwania pomysłów, wypracowania nowych rozwiązań, ukierunkowanych na rozwój innowacji. Wytworzenie i wprowadzenie do rzeczywistości gospodarczej i społecznej odpowiednich innowacji jest zagadnieniem kluczowym, gdyż właśnie innowacje są zasadniczymi determinantami zmian prowadzących do rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju metod heurystycznych w Polsce na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. W szczególności zwrócono uwagę na specyfikę innowacji w przypadku zmian w wyrobie, organizacji, usługach. Metody heurystyczne mają zastosowanie w różnych przedsięwzięciach przedsiębiorczych, a zakres zastosowań metod heurystycznych w działaniach przedsiębiorczych jest nieograniczony. Ponadto pozwalają na wyszukiwanie odpowiednich zmodyfikowanych podejść czy działań, aby uzyskiwać większą skuteczność, efektywność i ekonomiczność.


Abell, D.F. (1993). Managing with dual strategies. Mastering the present, preempting the future. New York: The Free Press.

Antoszkiewicz, J. (1982). Metody heurystyczne. Warszawa: PWE.

Antoszkiewicz J. (1990). Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. Wydanie II zmienione, Warszawa: PWE.

Antoszkiewicz, J.D. (1992). Brainstorming – experiences from two thousand teams. Or-ganizational Development Journal, 10 (3), 33-38.

Antoszkiewicz, J.D. (1996). Metody skutecznego zarządzania. Warszawa: ORGMASZ.

Antoszkiewicz, J.D. (1997). Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów. Warszawa: Poltext.

Antoszkiewicz, J.D. (red.) (1999). Metody rozwiązywania problemów warunkach małego przedsiębiorstw. Monografie i Opracowania, Nr 467, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Antoszkiewicz, J.D. (2000). Selecting and Energizing a Team. W: R.T. Golembiewski (red.), Handbook of Organizational Consultation. New York – Toronto: Marcel Dekker.

Antoszkiewicz, J.D. (2008). Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian. Warszawa: Poltext.

Antoszkiewicz, J.D. (2010). Prognozowanie konsekwencji zmiany – cykl życia organiza-cji. W: J.D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak (red.), Techniki menedżerskie. Warszawa: Pol-text.

Wysocki, R.K. (2013). Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremal-ne. Wydanie VI, Gliwice: Wydawnictwo Helion.


Published : 2016-10-03


AntoszkiewiczJ. D. (2016). Metody heurystyczne w procesach przedsiębiorczych. International Entrepreneurship Review, 2(1), 11-22. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1077

Jan D. Antoszkiewicz  jan.antoszkiewicz@leomay.com.pl
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi  Poland1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search