Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Volume 2, No. 1.
March 2016: Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością

Thematic issue edited by

Małgorzata Kosała
Maria Urbaniec
Agnieszka Żur


Full Issue

PDF

Table of contents


Articles