Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

← Return to Article Details Download Download PDF

Kwantyfikacja przedsiębiorczości kraju z wykorzystaniem narzędzi taksonomii relatywnej: przykład państw Unii Europejskiej