Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Kwantyfikacja przedsiębiorczości kraju z wykorzystaniem narzędzi taksonomii relatywnej: przykład państw Unii Europejskiej

DOI:

https://doi.org/10.15678/IER.2019.0501.02

Abstract

Cel artykułu: Celem artykułu jest przedstawienie i zweryfikowanie zaproponowanej metody kwantyfikacji przedsiębiorczości na poziomie kraju. Zaproponowana metoda wpisuje się w instrumentarium taksonomii relatywnej, a jaj egzemplifikacja zostanie przeprowadzona na grupie krajów Unii Europejskiej (UE26) bez Malty i Grecji.

Metodyka badań: W części teoretycznej jako metodę badawczą wykorzystano krytyczną analizę literatury, zaś w części empirycznej metody statystyczne i taksonomiczne. Do ewaluacja poziomu przedsiębiorczości krajowej zastosowano miarę względną (inaczej relatywną, syntetyczną). Badanie przeprowadzono na grupie krajów Unii Europejskiej (bez Malty i Grecji). Okres badawczy to lata 2011-2016 lub 2012-2017.

Wyniki: Wyniki badań potwierdziły zasadność stosowania miary relatywnej w tego typu badaniach. Takie podejście pozwala na ujęcie wielowymiarowości przedsiębiorczości kraju, jak również porównywanie badanych krajów i ich hierarchizowanie. W badanej grupie widoczne jest umiarkowane zróżnicowanie przedsiębiorczości. Najwyższy poziom przedsiębiorczości widoczny jest w Estonii, Holandii i Wielkiej Brytanii, zaś najniższy we Włoszech, Portugalii I Hiszpanii.

Wkład i wartość dodana: Wartością dodaną artykułu jest zaproponowanie metody ewaluacji przedsiębiorczości krajowej – poziom makro. Dzięki temu dokonano porządkowania i porównania przedsiębiorczości krajów Unii Europejskiej. W literaturze odczuwalny jest brak tego typu opracowań empirycznych. Stanowi to tym samym wkład w rozwój badań w dyscyplinie ekonomia międzynarodowa (przedsiębiorczość międzynarodowa).

Keywords

Przedsiębiorczość międzynarodowa, przedsiębiorczość krajowa, Unia Europejska, taksonomia relatywna, miara przedsiębiorczości

PDF (Polish)

Author Biography

Agnieszka Głodowska

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego, doctor nauk economicznych, autor publikacji z zakresu przedsiębiorczości międzynarodowej i biznesu międzynarodowego, członek kolegium radakcyjnego czasopism krajowych i zagranicznych, członek Academy of International Business, zainteresowania naukowe to: przedsiębiorczość międzynarodowa (internacjonalizacja, przedsiębiorczość porównawcza, otoczenie biznesowe), biznes międzynarodowy (ryzyko i płatności w biznesie międzynarodowym).


References

 1. Acs, Z.J., Desai, S., & Klapper, L.F. (2008). What does „entrepreneurship” data really show?. Small Business Economics, 31(3), 265-281.
 2. Ahmad, N., & Seymour, R.G. (2008). Defining Entrepreneurial Atibity. Definitions Supporting Frameworks for Data Collection (OECD Statistics Working Papers 2008/01). Paris: OECD.
 3. Allen, I. (2016). International Entrepreneurship Theory: Past, Present and Way Forward. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 93-103. doi: 10.15678/EBER.2016.040406
 4. Àlvarez, C., Urbano, D., & Amorós, J.E. (2014). GEM research: Achibements and challenges. Small Business Economics, 42(3), 445-465.
 5. Amorós, J.E., & Cristi, O. (2011). Poverty and Entrepreneurship in Developing Countries. In M. Minniti (ed.), The Dynamics of Entrepreneurship: Evidence from Global Entrepreneurship Monitor Data (209-230). Oxford: Oxford University Press.
 6. Arin, K.P., Huang, V.Z., Minniti, M., Nandialath, A.M., & Reich, O.F. (2015). Revisiting the determinants of entrepreneurship: A Bayesian approach. Journal of Management, 41, 607-631.
 7. Audretsch, D.B., & Thurik, A.R. (2001). What’s new about the new economy? From the managed to the entrepreneurial economy. Industrial and Corporate Change, 10(1), 267-315.
 8. Carlsson, B., Braunerhjelm, P., McKelvey, M., Olofsson, C., Persson, L., & Ylinenpää, H. (2013). The evolving domain of entrepreneurship research. Small Business Economics, 41(4), 913-930.
 9. Davidsson, P. (2003). The Domain of Entrepreneurship Research: Some Suggestions, W: Katz J., Shepherd S.(red.), Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth. (301-331). Amsterdam: Elsevier.
 10. Dejardin, M. (2011). Linking net entry to regional economic growth. Small Business Economics, 33(4), 443-460.
 11. European Commission. (2012). Entrepreneurship 2020 action plan. Reigniting the entrepreneurial Spirit in Europe, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2012) 795 final, Brussels.
 12. European Commission. (2018). The Entrepreneurship 2020 Action Plan (Analytical Report). Pobrano luty 2019 z: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_en
 13. Eurostat (2018). Pobrano styczeń – luty 2019 z: https://ec.europa.eu/eurostat
 14. Ferreira, P.J.S., & Dionísio, A.T.M. (2016). What are the conditions for good innovation results?
 15. A fuzzy-set approach for European Union. Journal of Business Research, 69(11), 5396-5400. doi: /10.1016/j.jbusres.2016.04.144
 16. Floyd, D., & McManus, J. (2005). The role of SMEs in improving the competitive position of the European Union. European Business Review, 17(2), 144-150. doi:10.1108/09555340510588011
 17. Fonseca, R., Lopez-Garcia, P., & Pissarides, C. (2001). Entrepreneurship, Start--‐Up, Costs and Employment. European Economic Review, 45, 692-705.
 18. Jones, M.V., Coviello, N., & Tang, Y. (2011). International Entrepreneurship Research (1989-2009):
 19. A Domain Ontology and Thematic Analysis. Journal of Business Venturing, 26(6), 632-659. doi:10.1016/j.jbusvent.2011.04.001
 20. Justo, R., Castro, J.O., & Maydeu-Olivares, A. (2008). Indicators of entrepreneurship activity: some methodological contributions. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6(4), 604-621.
 21. GEM. (2018). Global Entrepreneurship Monitor. Pobrano grudzień 2018 z: https://www.gemconsortium.org/report/50012
 22. Justo, R., De Castro, J.O., & Maydeu – Olivares, A. (2008). Indicators of entrepreneurship activity: some methodological contributions. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6(4), 604-621.
 23. Kardos, M. (2012). The Relationship between Entrepreneurship, Innovation and Sustainable Development. Research on European Union Countries. Procedia Economics and Finance, 3, 1030-1035. doi:10.1016/S2212-5671(12)00269-9
 24. Kasseeah, H. (2016). Investigating the impact of entrepreneurship on economic development: a regional analysis. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23(3), 896-916. doi:10.1108/JSBED-09-2015-0130
 25. Keupp, M.M., & Gassmann, O. (2009). The Past and the Future of International Entrepreneurship: A Review and Suggestions for Developing the Field. Journal of Management, 35, 600-633. doi: 10.1177/0149206308330558
 26. Kincsö, I., & Radošević, S. (2017). EU Research and Innovation Policies as Factors of Convergence or Divergence after the Crisis. Science and Public Policy, 44(2), 274-283. doi:/10.1093/scipol/scw063
 27. Klapper, L., Amit, R., & Guillen, M. (2008). Entrepreneurship and Firm Formation Across Countries. W: Lerner, J., & Schoar, A. (red.), International Differences in Entrepreneurship (129-158). Chicago: University of Chicago Press.
 28. Klapper, L.F., Amit, R.H., Guillén, M.F., & Quesada, J.M. (2007). Entrepreneurship and Firm Formation Across Countries (World Bank Policy Research Working Paper No. 4313). Washington: World Bank.
 29. Levie, J., Autio, E., Acs, Z., & Hart, M. (2013). Global Entrepreneurship and Institutions: An Introduction. Small Business Economics, 42(3), 437-444.
 30. McDougall, P.P. (1989). International versus Domestic Entrepreneurship: New Venture Strategic Behavior and Industry Structure. Journal of Business Venturing, 11(1), 23-40.
 31. McDougall, P.P., & Oviatt, B.M. (1997). Challenges for internationalization process theory: the case of international new ventures. Management International Review, 37(2), 85-99.
 32. McDougall, P.P., & Oviatt, B.M. (2000). International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths. The Academy of Management Journal, 43(5), 902-906.
 33. Mc Namara, A., Murro, P., & O’Donohoe, S. (2017). Countries lending infrastructure and capital structure determination: The case of European SMEs. Journal of Corporate Finance, 43, 122-138. doi:/10.1016/j.jcorpfin.2016.12.008
 34. Mikuła, A. (2016). Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach i gminach województwa mazowieckiego. Wiadomości statystyczne, 7, 60-74.
 35. Nassif, V.M.J., Ghobril, A.N., & de Silva,N. S. (2010). Understanding the Entrepreneurial Process:
 36. a Dynamic Approach. Brazilian Administration Review, 7(2), 213-226.
 37. Peneder, M. (2009). The Meaning of Entrepreneurship: A Modular Concept. Journal of Industry, Competition and Trade, 9(2), 77-99.
 38. Perényi, A., & Losoncz, M. (2018). A Systematic Review of International Entrepreneurship Special Issue Articles. Sustainability, 10(10), 3476, 1-26. http://dx.doi:10.3390/su10103476
 39. Rasool, F., Gulzar, A., & Naseer, S. (2012). Drivers of Entrepreneurship: Linking With Economic Growth and Employment Generation (A Panel Data Analysis). The Pakistan Development Review, 51(4), 587-605.
 40. Rodríguez-Gulias, M.J., de Sousa Gabriel, V.M., & Rodeiro-Pazos, D. (2018). Effects of governance on entrepreneurship: European Union vs non-European Union. Competitiveness Review: An International Business Journal, 28(1), 43-57. doi: /10.1108/CR-06-2016-0035
 41. Serrasqueiro, Z., Nunes, P.M., Leitão, J., & Armada, M. (2010). Are there non-linearities between SME growth and its determinants? A quantile approach. Industrial and Corporate Change, 19(4), 1071-1108. doi:/10.1093/icc/dtp053
 42. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000) The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25, 217-226.
 43. Stouraitis, V., Harun, M.H.M., & Kyritsis, M. (2017). Motivators of SME initial export choice and the European Union regional effect in manufacturing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(1), 35-55. doi:10.1108/IJEBR-05-2015-0120.
 44. Terjesen, S., Hessels, J., & Li, D. (2013). Comparative international entrepreneurship: A review and research agenda. Journal of Management, 42, 299-234. http://doi.org/10.1177/0149206313486259
 45. Thomas, A.S., & Mueller, S.L. (2000). A Case for Comparative Entrepreneuship: Assessing the Relevance of Culture. Journal of International Business Studies, 31(2), 287-301.
 46. Trojak, M. (2013). Warunki do rozwoju przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne, 2, 301-328.
 47. Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: PWN.
 48. Wach, K. (2018). Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości międzynarodowej. W: K. Wach (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej (65-92). Warszawa: PWN.
 49. Wach, K., & Wehrmann, C. (2014). Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields. W: Gubik, A.S., Wach, K. (red.), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries (9-22). Mickolc: University of Miskolc.
 50. Wong, P.K., Ho, Y.P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM Data. Small Business Economics, 24(3), 335-350.
 51. Wydymus, S. (2013). Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 57, 631-645.
 52. Zucchella, A., & Magnani, G. (2016). International Entrepreneurship – Theoretical foundations and Practice 2nd Edition. New York: Palgrave Macmillan.
 53. Zucchella, A., & Scabini, P. (2007). International Entrepreneurship – Theoretical foundations and Practice. New York: Palgrave Macmillan.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 54

You may also start an advanced similarity search for this article.