Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Przedmowa

Abstract

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszy numer nowego półrocznika naukowego „Przedsiębiorczość Międzynarodowa” (PM). Czasopismo ma być platformą wymiany poglądów i służyć upowszechnieniu badań w dziedzinie nauk ekonomicznych (w dyscyplinie ekonomia i w dyscyplinie nauki o zarządzaniu), koncentrując się na wymiarze międzynarodowym prezentowanych problemów, szczególnie zaś na zagadnieniach biznesu międzynarodowego, ekonomii międzynarodowej, a przede wszystkim przedsiębiorczości międzynarodowej.          Jako nowo powstałe czasopismo w pierwszych dwóch latach działalności poszczególne numery tematyczne naszego czasopisma opatrzone zostaną numerem ISBN, co pozwoli Autorom na uznanie ich tekstów jako rozdziałów w monografii naukowej. W tym okresie będziemy też poszukiwać miejsca i kształtować pozycję naszego czasopisma na rynku wydawniczym. Mamy nadzieję, że profil naszego czasopisma spotka się z przychylnym przyjęciem ze strony Czytelników i Autorów. Przewodnim tematem pierwszego numeru czasopisma jest Przedsiębiorczość w globalnym kontekście. Numer ten zawiera 8 artykułów, o zróżnicowanej problematyce, w których przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości w kontekście procesów globalizacji w gospodarce światowej.

PDF (Polish)

Downloads

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)