Potencjalne skutki Brexitu dla eksportu z Polski do Wielkiej BrytaniiAbstract

Kryzys Unii Europejskiej (EU), problemy gospodarcze Wielkiej Brytanii (GB) i uruchomienie procedury wychodzenia kraju z ugrupowania integracyjnego, na skutek wyniku przeprowadzonego referendum w czerwcu 2016 r., wywołały dyskusję na temat wpływu Brexitu na różne dziedziny życia gospodarczego, relacje polityczne i społeczne. Celem rozdziału jest próba określenia potencjalnych skutków opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię dla polskiego eksportu towarów i usług do Zjednoczonego Królestwa. W rozdziale dokonano przeglądu badań ujmujących zjawisko Brexitu i jego wpływ na wymianę handlową Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej. Zaprezentowano także alternatywne możliwości uregulowania relacji pomiędzy tymi podmiotami po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Podjęto również próbę określenia potencjalnych skutków opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię przede wszystkim dla eksportu towarów i usług z Polski do Zjednoczonego Królestwa. Problemy poruszone w rozdziale wymagały kwerendy literatury przedmiotu i poddania zebranych materiałów analizie. W ostatniej części rozdziału przeprowadzono analizę zebranego materiału statystycznego i wykorzystano w tym celu podstawowe wskaźniki statystyczne, w tym również miarę odległości, pozwalające na porównanie danych uzyskanych z bazy EUROSTAT i ITC Trade Map.


Balicki, A. (2009). Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Gdańsk: Wyd. UG.

Barrett, A., Bergin, A., FitzGerald, J., Lambert, D., McCoy, D., Morgenroth, E., Siedschlag, I. & Studnicka Z., (2015). Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, The Economic and Social Research Institute Research Series, November, no. 48, 2-85. Retrieved on: 15.05.2017 from www.esri.ie.

Bombińska, E. (2017). Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii. Horyzonty Polityki, 8 (22), 171-192. DOI: 10.17399/HP.2017.082209.

Dhingra, S., Ottaviano, G., Sampson, T. & Van Reenen J. (2016). The impact of Brexit on foreign investment in the UK, In: Brexit 2016. Policy analysis from the Centre for Economic Performance (24-33). London: Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.

Dhingra, S., Ottaviano, G., Sampson, T., & Van Reenen J. (2016). The consequences of Brexit for UK trade and living standards. In: Brexit 2016. Policy analysis from the Centre for Economic Performance (12-23). London: Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.

Dhingra, S., Ottaviano, G., Van Reenen, J. & Wadsworth J. (2016). Brexit and the impact of immigration on the UK, In: Brexit 2016. Policy analysis from the Centre for Economic Perfomance (34-53). London: Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.

Eurostat (2017). Eurostat Database, Retrieved from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do. Accessed: September 2017.

ITC Trade Map (2017) Retrieved from http://www.trademap.org/Index.aspx). Accessed September, 2017.

Karagol, R. (2008). Free movement of Capital in the context of Turkey’s EU Candidature, Ankara Bar Review, 1, 62-85.

Kierzenkowski, R., Pain, N., Rusticelli, E. & Zwart, S., (2016). The Economic Consequences of Brexit: A Taxing Decision, The OECD Economic Policy Paper Series, no 16, 5-36.

Lea, R., Brexit really does mean Brexit: Article 50 to be triggered by end-March 2017, Retrieved from http://www.arbuthnotlatham.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/ 10th-October-2016.pdf on 5.04.2017.

Matthews, A. (2015). Implications of Bristish exit from the EU for the Irish agri-food sector, TEP Working Paper, no. 0215, April, 1-21. Retrieved on 15 June 2017 from https://www.tcd.ie/Economics/TEP/2015/TEP0215.pdf

Matthews, A. (2016). The Potential Implications of Brexit for future EU Agri-food Policies, EuroChoices, 15(2), 17-23.

Munro, R. & White, H. (2017). Brexit Brief: Options for the UE’s future trade relationship with the EU. Retrieved from: https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/brexit-brief-options-uk-future-trade-relationship-eu on 5.04.2017.

Nicolaides, P.A. & Roy, T. (2017). Brexit and Trade: Between Facts and Irrelevance, Intereconomics, no. 2, 100-106. DOI: 10.1007/s10272-017-0654-y.

Pawlas, I. (2017). Brexit I jego implikacje dla Unii Europejskiej. In: T. Sporek & M. Fronczek (Eds.). Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku (13-38). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.

Pera, B. (2017a). Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, Horyzonty Polityki, 8(22), 69-89. DOI: 10.17399/HP.2017.082204

Pera B. (2017b). The Potential Impact of Brexit on trade between the European Union and the United Kingdom with implications for Poland and other CEECs. W: T. Lazibat, K. Wach, B. Knezevic (red.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective. 157-172. Zagreb: University of Zagreb.

Piris, J.-C. (2016). If the UK votes to leave. The seven alternatives to EU membership, London: Centre for European Reform, January, 1-12.

Rocznik statystyczny handlu zagranicznego (2016). Warszawa:GUS.

Springford, J., Tilford, S. & Whyte, P. (2014). The economic consequences of leaving the EU. The Final report of CER Commissions on the UK and the EU single market. London: Centre for European Reform (CER), June, Retrieved on 15 June 2017, from

http://www.cer.eu/publications/archive/report/2014/economic-consequences-leaving-eu-final-report-cer-commission-brexit.

Springford, J., Tilford, S., McCann, P., Whyte, P. & Odendahl, C. (2016) The economic consequences of leaving the EU. The final report of the CER commission on Brexit, London: Centre for European Reform (CER), April. Retrieved on 15.06.2017 from http://www.cer.eu/publications/archive/report/2016/economic-consequences-leaving-eu-final-report-cer-commission-brexit.

Umiński, S. (2002). Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski. Gdańsk: UG.

Zysk, W. (2017). Brexit a międzynarodowy handel usługami. Horyzonty Polityki, 8 (22), 31‑47.DOI: 10.17399/HP.2017.082202.


Published : 2017-11-23


PeraB. (2017). Potencjalne skutki Brexitu dla eksportu z Polski do Wielkiej Brytanii. International Entrepreneurship Review, 3(3), 61-74. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1789

Bożena Pera  perab@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)