Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Potencjalne skutki Brexitu dla eksportu z Polski do Wielkiej Brytanii

Abstract

Kryzys Unii Europejskiej (EU), problemy gospodarcze Wielkiej Brytanii (GB) i uruchomienie procedury wychodzenia kraju z ugrupowania integracyjnego, na skutek wyniku przeprowadzonego referendum w czerwcu 2016 r., wywołały dyskusję na temat wpływu Brexitu na różne dziedziny życia gospodarczego, relacje polityczne i społeczne. Celem rozdziału jest próba określenia potencjalnych skutków opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię dla polskiego eksportu towarów i usług do Zjednoczonego Królestwa. W rozdziale dokonano przeglądu badań ujmujących zjawisko Brexitu i jego wpływ na wymianę handlową Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej. Zaprezentowano także alternatywne możliwości uregulowania relacji pomiędzy tymi podmiotami po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Podjęto również próbę określenia potencjalnych skutków opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię przede wszystkim dla eksportu towarów i usług z Polski do Zjednoczonego Królestwa. Problemy poruszone w rozdziale wymagały kwerendy literatury przedmiotu i poddania zebranych materiałów analizie. W ostatniej części rozdziału przeprowadzono analizę zebranego materiału statystycznego i wykorzystano w tym celu podstawowe wskaźniki statystyczne, w tym również miarę odległości, pozwalające na porównanie danych uzyskanych z bazy EUROSTAT i ITC Trade Map.

Keywords

Brexit, eksport, towary, usługi, handel zagraniczny, Polska, Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania

PDF (Polish)

References

 1. Balicki, A. (2009). Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Gdańsk: Wyd. UG.
 2. Barrett, A., Bergin, A., FitzGerald, J., Lambert, D., McCoy, D., Morgenroth, E., Siedschlag, I. & Studnicka Z., (2015). Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, The Economic and Social Research Institute Research Series, November, no. 48, 2-85. Retrieved on: 15.05.2017 from www.esri.ie.
 3. Bombińska, E. (2017). Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii. Horyzonty Polityki, 8 (22), 171-192. DOI: 10.17399/HP.2017.082209.
 4. Dhingra, S., Ottaviano, G., Sampson, T. & Van Reenen J. (2016). The impact of Brexit on foreign investment in the UK, In: Brexit 2016. Policy analysis from the Centre for Economic Performance (24-33). London: Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.
 5. Dhingra, S., Ottaviano, G., Sampson, T., & Van Reenen J. (2016). The consequences of Brexit for UK trade and living standards. In: Brexit 2016. Policy analysis from the Centre for Economic Performance (12-23). London: Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.
 6. Dhingra, S., Ottaviano, G., Van Reenen, J. & Wadsworth J. (2016). Brexit and the impact of immigration on the UK, In: Brexit 2016. Policy analysis from the Centre for Economic Perfomance (34-53). London: Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.
 7. Eurostat (2017). Eurostat Database, Retrieved from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do. Accessed: September 2017.
 8. ITC Trade Map (2017) Retrieved from http://www.trademap.org/Index.aspx). Accessed September, 2017.
 9. Karagol, R. (2008). Free movement of Capital in the context of Turkey’s EU Candidature, Ankara Bar Review, 1, 62-85.
 10. Kierzenkowski, R., Pain, N., Rusticelli, E. & Zwart, S., (2016). The Economic Consequences of Brexit: A Taxing Decision, The OECD Economic Policy Paper Series, no 16, 5-36.
 11. Lea, R., Brexit really does mean Brexit: Article 50 to be triggered by end-March 2017, Retrieved from http://www.arbuthnotlatham.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/ 10th-October-2016.pdf on 5.04.2017.
 12. Matthews, A. (2015). Implications of Bristish exit from the EU for the Irish agri-food sector, TEP Working Paper, no. 0215, April, 1-21. Retrieved on 15 June 2017 from https://www.tcd.ie/Economics/TEP/2015/TEP0215.pdf
 13. Matthews, A. (2016). The Potential Implications of Brexit for future EU Agri-food Policies, EuroChoices, 15(2), 17-23.
 14. Munro, R. & White, H. (2017). Brexit Brief: Options for the UE’s future trade relationship with the EU. Retrieved from: https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/brexit-brief-options-uk-future-trade-relationship-eu on 5.04.2017.
 15. Nicolaides, P.A. & Roy, T. (2017). Brexit and Trade: Between Facts and Irrelevance, Intereconomics, no. 2, 100-106. DOI: 10.1007/s10272-017-0654-y.
 16. Pawlas, I. (2017). Brexit I jego implikacje dla Unii Europejskiej. In: T. Sporek & M. Fronczek (Eds.). Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku (13-38). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.
 17. Pera, B. (2017a). Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, Horyzonty Polityki, 8(22), 69-89. DOI: 10.17399/HP.2017.082204
 18. Pera B. (2017b). The Potential Impact of Brexit on trade between the European Union and the United Kingdom with implications for Poland and other CEECs. W: T. Lazibat, K. Wach, B. Knezevic (red.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective. 157-172. Zagreb: University of Zagreb.
 19. Piris, J.-C. (2016). If the UK votes to leave. The seven alternatives to EU membership, London: Centre for European Reform, January, 1-12.
 20. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego (2016). Warszawa:GUS.
 21. Springford, J., Tilford, S. & Whyte, P. (2014). The economic consequences of leaving the EU. The Final report of CER Commissions on the UK and the EU single market. London: Centre for European Reform (CER), June, Retrieved on 15 June 2017, from
 22. http://www.cer.eu/publications/archive/report/2014/economic-consequences-leaving-eu-final-report-cer-commission-brexit.
 23. Springford, J., Tilford, S., McCann, P., Whyte, P. & Odendahl, C. (2016) The economic consequences of leaving the EU. The final report of the CER commission on Brexit, London: Centre for European Reform (CER), April. Retrieved on 15.06.2017 from http://www.cer.eu/publications/archive/report/2016/economic-consequences-leaving-eu-final-report-cer-commission-brexit.
 24. Umiński, S. (2002). Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski. Gdańsk: UG.
 25. Zysk, W. (2017). Brexit a międzynarodowy handel usługami. Horyzonty Polityki, 8 (22), 31‑47.DOI: 10.17399/HP.2017.082202.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1-10 of 32

You may also start an advanced similarity search for this article.