Ryzyko działalności biznesowej polskich i niemieckich przedsiębiorców w kontekście uregulowań niemieckiego prawa upadłościowego


Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób niemieckie prawo upadłościowe może wpłynąć na ryzyko prowadzenia biznesu pomiędzy polskimi, a niemieckimi przedsiębiorcami. W szczególności problem ten jest istotny w kontekście nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego. Przeprowadzono przegląd uregulowań prawnych i innych źródeł wtórnych opracowanych przez Stowarzyszenie Syndyków Niemieckich oraz innych publikacji pozwalających na pogłębienie znajomości zjawiska oraz jego analizę krytyczną. W artykule wykorzystano także dane statystyczne, pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego i Bundesamtu, które pozwoliły na przybliżenie i zobrazowanie przedstawionego problemu. Ryzyko zwrotu spłaconych wierzytelności w Niemczech jest realnym zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców. Należy je uwzględnić w swojej strategii wejścia na rynek zachodnich sąsiadów. W przypadku większych kwot zwrotu mogą one zagrozić funkcjonowaniu małych i średnich firm poprzez utratę płynności, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do ich bankructwa. Od wejścia w życie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej sąd właściwy do wszczęcia postępowania upadłościowego na terenie Unii Europejskiej określa główny ośrodek podstawowej działalności (COMI). Należy zwrócić uwagę, gdzie znajduje się ten ośrodek w przypadku zagranicznego partnera, by wiedzieć, jakie jest właściwe prawo upadłościowe kontrahenta.


Atradius. (2017). Barometr praktyk płatniczych. Pobrane z: https://atradius.pl/reports/payment-practices-barometer-poland-2017.html.

Budzyński, W. (2016). Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji zagranicznej. Warszawa: Poltext.

Gątarek, D., Maksymiuk, R., Krysiak, M., Witkowski, Ł. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: WIG-Press.

Główny Urząd Statystyczny. (2016). Eksport towarów i usług według krajów. Pobrane z: http://swaid.stat. gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_HZ_4.aspx2.

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. (1998). Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń w związku z niewypłacalnością. Artykuł 2. Pobrane z: https://www.gesetze-im-internet.de/insvv/BJNR220500998.html.

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. (1994a). Ustawa o Upadłości. Artykuł 133. Pobrane z: https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__133.html.

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. (1994b). Ustawa o Upadłości. Artykuł 17. Pobrane z: https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__17.html.

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. (1994c) Ustawa o Upadłości. Artykuł 129. Pobrane z: https://www.gesetze-im-internet.de/inso/__129.html.

Fedederalny Trybunał Sprawiedliwości. (2009). Wyrok sądu najwyższego z dnia 29 października 2009r. (IX ZR173/07). Pobrane z: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht= bgh&Art=en &Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=49722&pos=36&anz=573&Blank=1.pdf.

Fudaliński, J. (2015). Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 85-104. https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030207

Hadyniak, B. (2010). O niepewności, potrzebach i ryzyku. W: J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiemdziałalności organizacji (s. 13-29). Warszawa: C.H. Beck.

Bundesverband Credit Management (BvCM) e.V. (2014). Insolvenzanfechtung: BvCM-Umfrage bestätigt dringendenReformbedarf. Pobrane z: http://www.creditmanager.de/bvcmaktuell/pressemitteilungen/item/818insolvenzanfechtung-bvcm-umfrage-bestaetigtdringenden-reformbedarf.

Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN.

Kaczmarek, T.T. (2012). Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Warszawa: Difin.

Kaczmarek, T.T., Królak-Werwińska, J. (2008). Handel międzynarodowy Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia finansowe.Warszawa: Oficyna a Wolters Kulwer business.

Kaczmarek, T.T. (2005). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.

Kaczmarek, T.T. (1999). Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: ODDK.

Kaczmarek, T.T. (2010). Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.

Kondratowicz, I., Ziółek, A. (2017). Trudniej uciec z upadłością za granicę. Pobrane z:http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1056923,upadlosc-firmy.html.

Krawczyk, A. (2017). Niemieckie przepisy zmienione, ale polskich przedsiębiorców i tak nie chronią, jak trzeba. Pobrane z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1066809.niemieckie-przepisy-zmienione-ale-polskich-przedsiebiorcow-i-tak-nie-chronia-jak-trzeba.html.

Kwiecień, I. (2010). Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck.

Locke, S. (2015). Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Pobrane z: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/insolvenzanfechtung-wie-ein-blitz-aus-heiterem-himmel-13732802.html.

Nahotko, S. (2001). Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Bydgoszcz: Opo.

Narodowy Bank Polski. (2015). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w2014 roku. Pobrane z: https://www.nbp.pl/publikacje/ib_raporty/raport_ib_2014.pdf.

Parlament Europejski i Rada (UE). (2015). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848. Pobrane z:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848.

Pera, J. (2017). An enterprise’s financial stability and its sustainable growth. A risk-based perspective. International Entrepreneurship | Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 3(2), 49-62. https://doi.org/10.15678/PM.2017.0302.04

Skulski, P. (2002). Ryzyko w handlu zagranicznym. W: J. Rymarczyk (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika (s. 262-267). Warszawa: PWE.

Statystyki Bundesamtu. Insolvenzen. Pobrane z: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/

Indikatoren/LangeReihen/Insolvenzen/lrins01.html.

Stowarzyszenie Syndyków Niemieckich. (2015). Kennzahlen in der Insolvenz. Pobrane z: http://www.vid.de/wpcontent/uploads/2016/09/vid-fact-sheet-1-2015.pdf.


Published : 2018-05-15


KaszubaM. (2018). Ryzyko działalności biznesowej polskich i niemieckich przedsiębiorców w kontekście uregulowań niemieckiego prawa upadłościowego. International Entrepreneurship Review, 4(1), 97-107. https://doi.org/10.15678/PM.2018.0401.08

Małgorzata Kaszuba  kaszubamalgorzata4@gmail.com
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Poland




Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search