Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Implikacje prawa Ashby’ego dla korporacji transnarodowych

Abstract

Z prawa Ashb’yego wynika, że aby przetrwać korporacje transnarodowe powinny być elastyczne. Tymczasem, nie ma zgody co do rozumienia pojęcia elastyczności w literaturze przedmiotu. W artykule przyjęto, że elastyczność oznacza zaistnienie reaktywnych i proaktywnych działań dostosowawczych organizacji w odniesieniu do czasu, treści, jak i zakresu  w większym stopniu niż aktualnie stosowane. Dzięki identyfikacji sieci tworzenia wartości wykazano, że korporacje transnarodowe cechuje brak zdolności do działań reaktywnych, które odpowiadałyby wymogom elastyczności. Wynika to z braku instrumentów do operacjonalizacji działań przedsiębiorczych. W oparciu o układ diagnostyczny obejmujący cele i w konsekwencji sieć tworzenia wartości zidentyfikowano działania proaktywnie. Stwierdzono, że działania korporacji transnarodowych cechuje proaktywna elastyczność. Sugestią w zakresie zaistnienia reaktywnej elastyczności jest ustanowienie międzyfunkcjonalnych zespołów dla których celem jest wysokość marży brutto dla danej kategorii produktowej.

Keywords

elastyczność, korporacje transnarodowe, proaktywność, reaktywność, sieć

PDF (Polish)

References

 1. Bhattacharya, A. K., i Michael, D. C. (2008). How local companies keep multinationals at bay. Harvard Business Review, 86(3), 20-33.
 2. Christopher, M. (2014). Logistics & Supply Chain Management, 4th edition. Harlow: Pearson Higher Ed.,
 3. Criscuolo, P., i Narula, R. (2007). Using Multi-hub Structures for International R&D: Organisational Inertia and the Challenges of Implementation. Management International Review, 47(5), 639-660.
 4. Dauvergne, P., i Lister, J. (2013). Eco-business: A big-brand takeover of sustainability. Cambridge: MIT Press.
 5. Fisch, J. H., i Zschoche, M. (2012). The Role of Operational Flexibility in the Expansion of International Production Networks. Strategic Management Journal, 33(13), 1540-1556.
 6. Grewal, R., i Tansuhaj, P. (2001). Building Organizational Capabilities for Managing Economic Crisis: The Role of Market Orientation and Strategic Flexibility. Journal of Marketing, 65(2), 67-80.
 7. Hitt, M. A., Keats, B. W., i DeMarie, S. M. (1998). Navigating in the New Competitive Landscape: Building Strategic Flexibility and Competitive Advantage in the 21st century. The Academy of Management Executive, 12(4), 22-42,
 8. Ietto-Gillies, G. (2012). Transnational Corporations and International Production: Concepts, Theories and Effects. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 9. Jaki, A. (2014). Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania. Przegląd Organizacji, 2, 8-13.
 10. Kilduff, M. (1993). The Reproduction of Inertia in Multinational Corporations. In S. Ghoshal i E. Westney (Eds.), Organization theory and the multinational corporation: 259-274. New York: St. Maritn’s Press.
 11. Krupski, R. (Red.), (2008). Elastyczność organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Meyer, K. E., Mudambi, R., i Narula, R. (2011). Multinational Enterprises and Local Contexts: The Opportunities and Challenges of Multiple Embeddedness. Journal of Management Studies, 48(2): 235-252.
 13. Nowakowski, M. K. (Red.). (2005). Biznes międzynarodowy: od internacjonalizacji do globalizacji. Warszawa: SGH.

Downloads

Download data is not yet available.