Modele biznesu międzynarodowegoAbstract

Postęp w procesach wytwarzania dóbr i usług spowodował zmiany w ich organizacji i zarządzaniu. Odzwierciedleniem tego jest pojawienie się różnych modeli biznesu tj. abstrakcyjnych koncepcji jego funkcjonowania. Modele biznesu mogą mieć często teoretyczny charakter tzn. stanowić propozycję rozwiązania problemu tworzenia wartości przez firmę. Jeśli one dotyczą ekonomiczniej aktywności w wymiarze szerszym niż krajowy to nazywane są międzynarodowymi lub globalnymi. W tym artykule prezentowane są podstawowe modele biznesu międzynarodowego tj. międzynarodowy łańcuch wartości, międzynarodowy klaster, globalny łańcuch dostaw, globalna sieć biznesu, globalna organizacja wirtualna i ekosystem globalnego biznesu. Ostatnio wymieniony model wydaje się być najlepszą koncepcją organizacji ekonomicznej działalności firm we współczesnej globalnej rzeczywistości.


Albers, S., & Wolf, J. (Hrsg.) (2003). Management Virtueller Unternehmen, Deutscher Universitäts – Verlag, Wiesbaden.

Cernavin, D. (Hrsg.) (2005). Cluster und Wettbewerbsfähigkeit von Regionen, Duncker & Humblot, Berlin.

Fuks, K. (2012). Wirtualne klastry przedsiębiorstw dla pozyskania zasobów na rynkach elektronicznych. Praca doktorska. Uniwerstet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Logistyki i Transportu, Poznań.

Hollensen, S. (2001), Global Marketing, Pearson Education Limited, Harlow.

Krystek, U., & Zur, E. (Hrsg.) (2002). Handbuch Internationallisierung, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg.

Kutscher, M., & Schmid, S. (2005). Internationales Management, R. Oldenburg Verlag, München.

Macharzina, K., & Oesterle, M.J.(2002). Handbuch Intenationales Management. Gabler Verlag, Wiesbaden.

Moore, J.F.(1996). The death of competition. Leadership & Strategy in the Age of Ecosystems, John Wiley & Sons, Chichester i in.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, L. (2005). Claryfaing Business Models: Origins, Present and Future of the Concept. Communications of the Association for Information Systems, 16.

Phatak, A.V. (2005). International Management, McGraw – Hill, Irvin, Boston.

Porter, M.E.(1998). On Competition, Harvard Business Review Book, Boston.

Porter, M.E.(1990). The Competitive Advantage of Nation, Macmillan, London.

Rong, K., & Shi, Y. (2015). Business Ecosystem, Palgrave Macmillan, London.

Rymarczyk, J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Rymarczyk, J. (2012). Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.

Teece, D.J. (2010). Models, Business Strategy and Innovation „Long Range Planning” Nr 43.

Williamson, P.J., & De Meyer, A. (2012). Ecosystem Advantage: How to Succesfully Harness the Power of Partners. Singapore Management University.


Published : 2017-11-23


RymarczykJ. (2017). Modele biznesu międzynarodowego. International Entrepreneurship Review, 3(3), 143-158. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1794

Jan Rymarczyk  jan.rymarczyk@ue.wroc.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu  PolandCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

1. The author agrees to publish his article free of charge in the journal "International Entrepreneurship Review" (IER) in the language of the above publication (English). The editorial staff reserves the right to shorten texts and to change titles.

2. The journal allows the authors to keep their copyrights (the copyright) in accordance with the license: Creative Commons CC BY 4.0 from 2023 (since vol. 9, no 1). By the end of 2022 we published under Creative Commons CC BY-ND 4.0.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) only the final version of the article, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). We advise to use any of the following research society portals:

- ResearchGate
- SSRN
- Academia.edu
- Selected Works
- Academic Search


Most read articles by the same author(s)