Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Innovativeness of Polish enterprises in the development of competitive advantage

Abstract

In today's fast-paced competitive environment, firms face the need to be increasingly nimble and adaptive. Sustainable competitive advantage no longer arises from positioning or resources. They need to embrace the notion of transient advantage, learning to launch new strategic initiatives again and again, and creating a portfolio of advantages that can be built quickly and abandoned just as rapidly. This has led firms to move to a new paradigm of competitiveness, namely solutions innovation. A constant source of innovation, used to build transient advantage, becomes a new source of competitive advantage. Innovation thus becomes the most important tool for competition. The aim of this article was to analyse the effect of innovation on the competitiveness of firms and to assess the level of innovativeness of Polish entities. The research question was whether Polish firms are competitive enough to successfully compete in today’s environment. Based on the data analysis it can be said that Polish firms are not sufficiently innovative, which has a negative effect on their competitiveness. Enterprises spent too little on innovation, and the structure of their expenditure is inappropriate.

Keywords

Innovation, competition, competitive advantage, transient advantage, innovativeness

PDF

References

 1. Baruk J.: (2013), “Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji”, Zarządzanie i Finanse, Vol. 4, No. 1.
 2. Chyba Z., (2013), “Pracownicy wiedzy a kreowanie innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 298.
 3. Dijk M., Orsato R. J., Kemp R., (2013) “The emergence of an electric mobility trajectory”, Energy Policy, No. 52.
 4. Dobni C.B.: (2006), “The Innovation Blueprint”, Business Horizons, No. 49.
 5. Gunter McGrath R.: (2013), “Transient Advantage”, Harvard Business Review, June.
 6. Gunter McGrath R.: (2017), “Old Habits Die Hard, but They Do Die”, Harvard Business Review, January-February.
 7. Janasz W., Kozioł K.: (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wyd. PWE, Warszawa.
 8. Jasiński A.H.: (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Wyd. Diffin, Warszawa.
 9. Joshi A., Gimenez E. (2014), “Decision Driven Marketing”, Harvard Business Review, July-August.
 10. Leszczyńska A.: (2007), “Zarządzanie wiedzą a innowacyjność przedsiębiorstwa – raport z badań”, Przegląd Organizacji, No. 7-8.
 11. Mankins M., Harris K., Harding D.: (2017), “Strategy in the Age of Superabundant Capital”, Harvard Business Review, March–April.
 12. Podręcznik Oslo: (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Komisja Europejska i Eurostat, 3rd ed.
 13. Pomykalski A.: (2001), Zarządzanie innowacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 14. Pomykalski P.: (2008), “Zmiany strategiczne w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 20.
 15. Pomykalski P.: (2011), “Potencjał wzrostu organizacji– uwarunkowania finansowe”, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, Vol. 42, Rocznik.
 16. Poznańska K., (2014), “Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 183.
 17. Reeves M., Deimler M.: (2011), “Adaptability: The New Competitive Advantage”, Harvard Business Review, July-August.
 18. Rust R. T., Moorman Ch., Bhalla G. (2010), “Rethinking Marketing”, Harvard Business Review, January-February.
 19. Skawińska E., Zalewski R.I., (2016), “Konkurencyjność ― kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw XXI w”, Przegląd Organizacji, No. 3.
 20. Sułkowski Ł.: (2014), “Alternatywne paradygmaty wspołczesnego marketingu” [in:] Otto, J., Sułkowski Ł. (ed.), Metody zarządzania marketingowego, Diffin, Warszawa.
 21. Shefer D., Frenkel A.: (2005), R&D, “Firm Size and Innovation: an Empirical Analysis”, Technovation, No. 25.de Swaan Arons M., van den Driest F., Weed K. (2014), “The Ultimate Marketing Machine”, Harvard Business Review, July-August.
 22. Szulakowski M.: (2004), “Innowacyjność polskich przedsiębiorstw” [in:] Stankiewicz J., (ed.), Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, Uniwersytet Zielonogorski, Zielona Gora.
 23. Zenger T.: (2013), “What Is the Theory of Your Firm”, Harvard Business Review, June.
 24. Achille A., Bellaiche J., Lui V., Luxury Ecosystems: Controlling Your Brand While Letting It Go, [online]: https://www.bcgperspectives.com/, accessed on: 15 March 2018.
 25. Design&Reuse, Semiconductor R&D Growth Slows in 2015 [online]: http://www.designreuse.com/, accessed on: 15 March 2018.
 26. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, (2017), GUS, Warszawa.
 27. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, (2014), GUS, Warszawa.
 28. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, (2015), GUS, Warszawa.
 29. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, (2016), GUS, Warszawa.
 30. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–2016, (2017), GUS, Warszawa.
 31. Gontarczyk P., Rynek procesorów. AMD spadło na czwarte miejsce. Qualcomm i Samsung w górę. [online]: http://pclab.pl/, accessed on: 15 March 2018.
 32. Intel, Annual Report 2014, [online]: http://www.intc.com/, accessed on: 15 March 2018.
 33. Nauka i Technika w 2006 (2007), GUS, Warszawa.
 34. Nauka i Technika w 2007 (2008), GUS, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.