Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Ogólne otoczenie krajowe i zagraniczne jako egzogeniczny czynnik procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Abstract

Bardzo pobieżna kwerenda literatury przedmiotu wykazuje wyjątkową różnorodność w klasyfikacji, czy tylko typizacji czynników internacjonalizacji. Kwestia otoczenia przedsiębiorstwa jest jedną z głównych determinant funkcjonowania przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jego działalności i to właśnie ono decyduje często o powodzeniu strategii przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza procesu internacjonalizacji. Rolę otoczenia przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw podkreśla zwłaszcza szkoła przedsiębiorczości międzynarodowej. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na próbie 80 przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, które uczestniczą w procesie internacjonalizacji. Na podstawie wyników badań własnych oraz wyników weryfikacji statystycznej zidentyfikowana została rola otoczenia w procesie internacjonalizacji.

Keywords

internacjonalizacja, biznes międzynarodowy, przedsiębiorczość międzynarodowa, otoczenie

PDF (Język Polski)

References

 1. Ansoff, H.J. (1985). Zarządzanie strategiczne, Warszawa: PWE.
 2. Belniak, M. (2015a). Factors Stimulating Internationalisation of Firms: An Attempted Holistic Synthesis. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2): 125-140. doi: 10.15678/ EBER.2015.030209
 3. Belniak, M. (2015b). Internacjonalizacja jako kierunek rozwoju przedsiębiorczości firm w województwie małopolskim – wyniki badań empirycznych. W: A. Postuła, J. Majczyk, M. Darecki (red.), Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja kontekst: 32-49. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 4. Buckley, P.J. (2009). The Impact of the Global Factory and Economic Development. Journal of World Business, 44(2), 131-143.
 5. Chlipała P., Wiktor J.W. (2012). Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Warszawa: PWE.
 6. Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. (2004). International Marketing, Thomson-South-Western, Mason.
 7. Daszkiewicz, N., Wach, K. (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 8. Doryń, D. (2011). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Doryń, W. Stachera, D. (2008). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Gospodarka Narodowa, 11-12: 95-114.
 10. Duliniec, E. (2009). Marketing Międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 11. Gesteland, R.R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach. Warszawa: PWN.
 12. Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowanie przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: PWE.
 13. Glinka, B., T. Thatchenkery (2013). A comparative study of perceptions towards entrepreneurship in India, Poland and the USA. International Journal of Human Resources Development and Management, 13(2/3): 119-135.
 14. Gomes, L., Ramaswamy, K. (1999). An empirical examination of the form of the relationship between multinationality and performance. Journal of International Business Studies, 30(1): 173-187.
 15. Gorynia, M., Jankowska, B. (red.) (2011). Wejście Polski do strefy euro, a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 16. Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 17. Johnson, J.E. (2004). Factors Influencing the Early Internationalization of High Technology Starts-ups: US and UK Evidence. Journal of International Entrepreneurship, 2(1-2): 139-154.
 18. Keegan, W.J., Green, M.C. (2005). Global Marketing. Pearson-Prentice Hall, Upper Saddle River.
 19. Kotler, P. (1991). Marketing.Management, Analysing, Planning, Implementation and Control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 20. Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.
 21. Łoboda, M. (2007). Lokalne przedsiębiorstwa na rynkach globalnych. W: Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. Warszawa: PWN.
 22. Messner, D. (2002). The concept of the "World Economic Triangle": Global Governance Patterns and Options for Regions. IDS Working Paper, nr 173.
 23. Nadvie, K. , Waltring, F. (2004). Making Sense of Global Standards. W: H. Schmitz, E. Elgar (red.), Local Enterprises in the Global Economy. Chaltenham-Northampton.
 24. Przybylska, K. (2013). Born global – nowa generacja małych przedsiębiorstw. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 25. Ruigrok, W., Wagner, H. (2004). Internationalization and firm performance: Meta-analytic review and future research directions. Stockholm.
 26. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacia i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 27. Rymarczyk, J. (2012). Biznes międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 28. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 29. Urbankowska-Sojki E. (2007). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 30. Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 31. Wach, K. (2014a). Familiness and Born Globals: Rapid Intrernationalisation among Polish Family Firms. Journal of Intercultural Management, 6(3), 177-186.
 32. Wach, K. (2014b). The Role of Knowledge in the Internationalisation Process: An Empirical Investigation among Polish Businesses. In: D. Kiendl-Wendner, & K. Wach (eds), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives: chapter 7. Graz: Fachhochschule Joanneum.
 33. Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: PWN.
 34. Wach, K., Wehrmann, C. (2014). Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields. In: A.S. Gubik & K. Wach, (Eds.). International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries: Chapter 1. Miskolc: University of Miskolc.
 35. Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: PWE.
 36. Wołodkiewicz-Donimirski, Z., Marczewski, K. (2007). Kondycja ekonomiczna polskich eksporterów. Wyniki badań sprawozdań finansowych. Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 37. Żurek, J. (2007). Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Downloads

Download data is not yet available.

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.